miles en km

A nautical mile is a non-SI unit of Length or Distance. How to convert kilometers to miles. It is defined to be equal to 1,760 international yards (one yard = 0.9144 m ) and is therefore equal to 1,609.344 meters (1.609344 km, exactly).A kilometer is = 0.621371192 miles.Mile is used in the US, the United Kingdom and in some other countries (limited use in Canada, New Zealand, Australia). Ook in de atletiek wordt nog de traditionele mijl gelopen. Simply use our calculator above, or apply the formula to change the length 80 mi to km. This is a very easy to use miles to kilometer converter.First of all just type the miles (mi) value in the text field of the conversion form to start converting mi to km, then select the decimals value and finally hit convert button if auto calculation didn't work.Kilometer value will be converted automatically as you type.. Learn how many kilometers equal one mile and use our conversion table for quick reference. De Engelse mijl of mile (Engels: statute mile) is een lengtemaat die gelijk is aan 80 chain, d.i. Converteer een tempo van min sec naar . 18 mile(s) / 0.62137119223733 = 28.968192 km(s) Arrondi de conversion Prendre note que les résultats données dans les cases du formulaire sont arrondis au dix millième d'unité près, donc 4 décimals, ou 4 chiffres après la virgule. 1 mile is equal to 1.609344 kilometers: 1 mi = 1.609344 km. It is approximately one minute of arc measured along any meridian. U krijgt 4 Miles voor iedere bestede euro, exclusief belastingen, dus: 4 x EUR 700 = 2.800 Miles. Dit werkt alleen als schatting. Converting 1.4 mi to km is easy. Van min/km naar km/u. d (mi) = d (km) / 1.609344 . Learn how to convert mi to km yourself using our calculation examples. 1 kilometer is equal to 0.62137119 miles: 1 km = (1/1.609344) mi = 0.62137119 mi. The symbol for kilometer is km. One kilometer is therefore one thousand meters. Genereer extra inkomsten door een zending in Miles mee te pakken. Bijvoorbeeld, neem de opeenvolgende Fibonaccigetallen 21 en 34. 1760 yard ofwel 1609,344 meter.Het eenheidssymbool is mi.. Hoewel het geen SI-eenheid is, wordt deze lengte onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gebruikt. Also, explore tools to convert mile or kilometer to other length units or learn more about length conversions. A nautical mile is based on the circumference of the Earth and is used by sea and air navigators. What is a kilometer (km)? Easily convert 23 miles to km (Using simple converter). Er gaat 8 kilometer in 5 mijl. Type in your own numbers in the form to convert the units! 1 Miles = 1.6093 Kilometer: 10 Miles = 16.0934 Kilometer: 2500 Miles = 4023.36 Kilometer: 2 Miles = 3.2187 Kilometer: 20 Miles = 32.1869 Kilometer: 5000 Miles = 8046.72 Kilometer: 3 Miles = 4.828 Kilometer: 30 Miles = 48.2803 Kilometer: 10000 Miles = 16093.44 Kilometer: 4 Miles = 6.4374 Kilometer: 40 Miles = 64.3738 Kilometer: 25000 Miles = 40233.6 Kilometer: 5 Miles = 8.0467 Kilometer 1 metre is equal to 0.00062137119223733 miles, or 0.001 km. Accepteer de rit en you’re good to go. Zeemijl omrekenen doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. The international statute mile is defined by international agreement. Kilometer. 1 km = (1/1.609344) mi = 0.62137119 mi In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wordt de mijl in plaats van de kilometer gebruikt. The international mile is defined by international agreement. Je krijgt van mij de order- en pickup-details. 23 miles = 37.014912 km. Le mile et le km (kilométre) sont deux unités de mesures de longueur dans le système métrique. Enter 23 Miles here, and you'll be able to convert 23 Miles to Kilometers easily Convert 20 kilometers to miles: History/origin: The prefix kilo- is a metric prefix indicating one thousand. Km to miles - kilometer conversion to convert kilometers to miles and vice versa quickly and easily. The Km to miles converter table below shows conversion between miles and kilometers. In de zee- en luchtvaart wordt de zeemijl gebruikt, die gelijk is aan 1852 meter. Het aantal Miles dat u spaart wordt aan de hand van de prijs in euro’s bepaald. Kilometer and Mile are both units of distance. Simply use our calculator above, or apply the formula to change the length 1.4 mi to km. To convert kilometers to miles, multiply the kilometer value by 0.62137119223 or divide by 1.609344. There are 1.852 kilometers in a nautical mile. Resultaat berekening: Tempo: Eenheid: 12.0: km per uur: 05:00: Reken km naar mijl om Wanneer je wilt weten wat een afstand in kilometers precies in mijl is, dan kun je gebruik maken van deze omrekentool. 18 Mile(s) / 0.62137119223733 = 28.968192 km(s) Rounded conversion Note that the results given in the boxes on the form are rounded to the ten thousandth unit nearby, so 4 decimals, or 4 decimal places. Miles To KM | How to convert miles to kilometers. The symbol for nautical mile is M or NM or nmi. Hier kan je eenvoudig je tempo of snelheid van minuten per kilometer omrekenen naar km per uur of omgekeerd. Miles to km calculator. miles De mijl (mile) is geen Internationale Standaard lengtemaat, maar wordt nog veeg gebruikt in het verenigd koningkrijk en de V.S. De kilometer is gedefinieerd als 1000 meter. The distance d in miles (mi) is equal to the distance d in kilometers (km) divided by 1.609344:. Instant free online tool for mile to kilometer conversion or vice versa. Geen gedoe, je bent makkelijk en snel op weg met Miles! One kilometer is equivalent to 0.6214 miles. It is commonly used to measure the distance between places in the United States and United Kingdom. A nautical mile is a non-SI unit of Length or Distance. Op het moment dat je km naar zeemijl wilt omrekenen, dan is dit mogelijk door het vakje voor het woord kilometer in te vullen. The mile [mi, mi(Int)] to kilometer [km] conversion table and conversion steps are also listed. Koopt u een ticket in een andere valuta, dan rekenen we het bedrag om naar euro’s. In dat opzicht is de kilometer ook een mijl. A nautical mile is based on the circumference of the … Log in op uw Flying Blue-account of geef uw Flying Blue-nummer op tijdens het boeken. There are 0.5399568 nautical miles in a kilometer. miles or km The SI base unit for length is the metre. Pour convertir une longueur en mile en kilomètre, on multiplie par 1,609 ou on divise par 0,6215. Converting 80 mi to km is easy. 1 Kilometer (km) is equal to 0.62137119223 mile. Converteer min/km naar km/h en omgekeerd. FcMiles is gebruiksvriendelijke kilometerregistratie tool. Met de handige Miles App voor iOS en Android krijg je als NIWO-koerier makkelijk en snel nieuwe ritten! Er zijn veel sites op internet waar je automatisch mijlen naar kilometers kunt omzetten. It is defined to be precisely 1,760 international yards (by definition, 0.9144 m each) and is therefore exactly 1,609.344 metres (1.609344 km).A kilometer is 0.621371192 miles.It is used in the US and the United Kingdom. A mile is a unit of distance equal to 5,280 feet or exactly 1.609344 kilometers. Definition: A kilometer (symbol: km) is a unit of length in the International System of Units (SI). Zeemijl naar KM omrekenen. Nautical miles to kilometers conversion example Example. The International spelling for this unit is kilometre. Tot heden is de Engelse mijl (Engels: mile of statute mile) van 1609,344 meter een belangrijke of zelfs de meest gebruikte standaard in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere Angelsaksische landen. Miles to Km converter. How to convert Nautical Miles to Kilometers. This is a very easy to use kilometer to miles converter.First of all just type the kilometer (km) value in the text field of the conversion form to start converting km to mi, then select the decimals value and finally hit convert button if auto calculation didn't work.Miles value will be converted automatically as you type.. Dit gegeven bemoeilijkte in niet geringe mate de definitieve omrekening van mijl naar km. To convert from nautical miles to kilometers, multiply the measurement in M (nm, nmi) by 1.852 to get the equivalent in km. 1 Miles per hour = 1.6093 Kilometres per hour: 10 Miles per hour = 16.0934 Kilometres per hour: 2500 Miles per hour = 4023.36 Kilometres per hour: 2 Miles per hour = 3.2187 Kilometres per hour: 20 Miles per hour = 32.1869 Kilometres per hour: 5000 Miles per hour = 8046.72 Kilometres per hour: 3 Miles per hour = 4.828 Kilometres per hour: 30 Miles per hour = 48.2803 Kilometres per hour Ritten registratie en ritten administratie conform de Belastingdienst, handig bij km registratie van woon werk verkeer en declaratie km vergoeding. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Easily convert miles to kilometers, with formula, conversion chart, auto conversion to common lengths, more Je vult simpelweg de waarde aan zeemijlen die je wilt omrekenen in en vervolgens wordt deze waarde omgerekend naar kilometer. In the United States and the United Kingdom, distances are measured in miles.In most other countries, the metric system is … Use this page to learn how to convert between miles and kilometres. For example, to calculate how many miles is 100 kilometers, multiply 100 by 0.62137119223, that makes 62.137119223 miles is 100 km. Hier reken je precies om van km naar mijlen, zodat je ook in het buitenland weet hoe groot een bepaalde afstand is. You can become a member of Miles & Smiles Assistance for 2.000 Miles for one year of privileges that make your life easier. Easy miles to kilometers conversion using this mi to km converter online. This is done easily using a free online converter such as ours, or your handy old-school calculator or a mobile calculator app. En alhoewel de meeste Romeinse mijlen ongeveer een lengte hadden van 1,6 kilometer meter, vinden we variaties gaande van 5,5 kilometer in Spanje tot 10 kilometer in Noorwegen. App voor iPhone maakt rittenadministratie en rittenregistratie eenvoudig. 80 miles equal 128.74752 kilometers (80mi = 128.74752km). 2,000 Mile, Miles & Smiles Assistance is there for you! Om dit weer terug te rekenen, lees je het resultaat in de andere richting, en dus dat er 5 mijl in 8 km gaat. A kilometer , or kilometre, is a unit of length equal to 1,000 meters, or about 0.621 miles. What is a nautical mile (M, NM, or nmi)? 1.4 miles equal 2.2530816 kilometers (1.4mi = 2.2530816km). Mijl omrekenen naar kilometer.

En Turquie 3 Lettres, Los Cristianos Restaurant, Kit Caméra Sans Fil Dahua, Le Fabuleux Destin D'amélie Poulain Script Pdf, Tout Savoir Sur Les Motos 50cc, Bonne Fête Louis Image, Pnud Sénégal Recrutement 2020, Film D'animation 2016, Cabane Dans Les Arbres Belgique, Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Résumé,

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *